Priser og ydelser

Hvor meget koster det?

Hos TjekDinLeje.dk er priserne konkurrencedygtige, rimelige og klare

Hvad er en retshjælpsforsikring?

Hvad er retshjælpsforsikring?

En retshjælpsforsikring hjælper dig med at dække sagsomkostninger (inkl. advokatomkostninger). Der er retshjælpsdækning med alle almindelige indboforsikringer og husforsikringer. Har du ikke en indboforsikring, så tegn en med det samme. Indboforsikringer er billige, og når du er dækket, er der mange penge at spare. For eksempel er din lejesag hos os muligvis fuldt dækket af retshjælpsforsikringen.

Stadie:  Lejevurdering Pris:  Gratis
Stadie:  Huslejenævn Pris:  Maksimalt 25% af værdien af første års besparelse (læs mere her)
Stadie:  Boligretten Pris:  Kontakt for pris
Stadie:  Lejevurdering Pris:  Gratis
Stadie:  Huslejenævn Pris:  Gratis
Stadie:  Boligretten Pris:  Gratis

Mere om vores priser og ydelser

Hos os er priserne konkurrencedygtige, rimelige og klare.

Hvis Tjekdinleje.dk vurderer, at du har en god/rimelig sag, og kan vi i første omgang tilbyde dig disse priser ved den første behandling med enten din udlejer eller ved huslejenævnet, eksklusiv klagegebyret på 315 kr.:

  • Har du retshjælpsdækning, sørger vi for dig, der hvor det er muligt. Får du dækning, er din sag som hovedregel gratis for dig, og du beholder naturligvis hele sagens lejenedsættelse/tilbagebetaling/erstatningssum!
  • Har du ikke retshjælpsdækning eller er du i tvivl om du har en forsikring med retshjælp?
    • Der er retshjælpsdækning med alle almindelige indboforsikringer – har du ikke en indboforsikring, så tegn en med det samme. Indboforsikringer er billige, og når du er dækket, er der mange penge at spare – og din lejesag hos os kan være fuldt dækket af retshjælpsforsikringen.
  • Har du ikke retshjælpsdækning ved huslejenævnet, kan vi tilbyde at føre din sag i huslejenævnet for en pris, som maksimalt udgør 25% af den beregnede værdien af det medhold du har fået.
  • Standser du sagen efter opstart, er gebyret kr. 2.500 eksklusive moms, i alt 3.125 kr.
  • Får du ikke noget medhold i sagen, får du (personligt) ingen regning for vores bistand, og hvis du har retshjælpsdækning, opkræves ikke selvrisiko.