Forbehold for resultatet i Tjekdinleje.dk’s lejescreening

a

Resultatet af vores huslejeberegner forudsætter, at brugerens lejebolig er:

  1. Et egentligt lejeforhold, og ikke et fremlejeforhold.
  2. At der er tale om et privat boligudlejningslejemål eller lejemål (dvs. bl.a. Ikke en almen bolig eller tilsvarende).
  3. At boliglejemålet ikke er et “blandet” lejemål (dvs. hvor en del af lejemålet har erhvervsstatus).
  4. At lejemålet er ibrugtaget før 31. december 1991.
  5. At lejemålet ikke er hjemmehørende i en ureguleret kommune.
  6. At lejemålet ikke er beliggende i en ejendom, som er omfattet af reglerne om indeksfinansieret byggeri eller særlige regler om byfornyelse.
  7. At lejemålet ikke er indrettet boliglejemål i et tidligere erhvervslejemål, loftrum eller nyindrettet etage.
  8. At lejemålet ikke er omfattet af lejefastsættelse efter reglerne i lejelovens § 47 – 52.
  9. At lejemålet ikke er omfattet af lejefastsættelsesreglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 1, 7 og 8, dvs. omkostningsbestemt husleje, idet lejefastsættelsesreglerne forudsætter kritisk gennemgang af seneste varsling samt tilhørende bilag til et omkostningsbestemt huslejebudget.

Udover ovenstående forudsætninger, er resultaterne i lejescreeningen et uforpligtende estimat. Estimatet stiller ikke nogen garanti for en praktisk reduktion af lejen.